Αρχική | Προφίλ | Αιτήσεις | Νέα | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

Share |
Αναζήτηση με λέξεις
Αναζήτηση με περιοχή

Η μεγαλύτερη συλλογή πειστηρίων εγκλημάτων

Το Εγκληματολογικό Μουσείο ιδρύθηκε το 1932 από τον Καθηγητή Ιατροδικαστικής Ιωάννη Γεωργιάδη (1874-1960), ο οποίος συνέλεξε τα πρώτα εκθέματα.
Αποστολή του Εγκληματολογικού Μουσείου είναι η καταγραφή της ιστορίας του εγκλήματος στον ελληνικό χώρο κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα, μέσω της συλλογής, ταξινόμησης, σχολιασμού, ανάδειξης και δημοσιοποίησης πειστηρίων εγκλήματος, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά το παρελθόν για την άσκηση βίας.
Σκοπός του Μουσείου είναι η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της πανεπιστημιακής κοινότητας, η υποβοήθηση της επιστημονικής έρευνας στους τομείς Εγκληματολογίας, Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, καθώς και η παρουσίαση των εκθεμάτων στο κοινό.
Σήμερα το Μουσείο λειτουργεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και περιλαμβάνει αντικείμενα τα οποία: α) σχετίζονται με κάθε είδος βιαίου θανάτου β) πιστοποιούν ψυχιατρικές διαταραχές γ) πιστοποιούν σεξουαλικά εγκλήματα και παρεκκλίσεις δ) πιστοποιούν άσκηση μαγγανείας ε) αφορούν εξαρτησιογόνες ουσίες, κέρινα προπλάσματα κακώσεων, καθώς και πολεμικό υλικό.
  Όνομα:
  E-mail:
 
  Όνομα:
  E-mail:
-1 2 3 4 5+